Unikanie błędów

JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED BŁĘDAMI W INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Inwestor budujący instalację fotowoltaiczną zbyt często koncentruje się na minimalizacji kosztu początkowego inwestycji. Tymczasem niska jakość instalacji powoduje dotkliwe konsekwencje, pomniejszające zysk z inwestycji:
  • niższą od zakładanej produkcję energii,
  • dodatkowe, nieuwzględnione w analizie ekonomicznej koszty serwisowe,
  • zagrożenia dla budynku i mieszkańców.

1. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W PROJEKCIE I MONTAŻU
Krzysztof Czermak posiada wieloletnią praktykę przy instalacjach fotowoltaicznych w Niemczech i jest cenionym wykładowcą. Wykonał oceny wielu instalacji wykonanych w ostatnich latach w Polsce. Poniżej przedstawiamy jego  wypowiedź opisującą najpoważniejsze błędy w zakresie projektowania i wykonawstwa.
 
Brak analizy zacienienia i uwzględniania położenia poszczególnych grup modułów w różnych kierunkach.
Mówienie o katastrofalnym wpływie, nawet odrobinę zacienionego modułu na pracę całego obwodu, przypominanie o braku uzasadnienia dla montażu modułów tuż za przysłowiowym kominem, jest jak wołanie na puszczy. W większości zrealizowanych, jak i przygotowywanych obecnie przetargach, aspekt analizy zacienienia był tak naprawdę pomijany. Chwilowe obniżenie ceny instalacji, spowodowane brakiem kosztów za takie opracowanie, naraża zamawiającego na duże straty w późniejszym czasie działania instalacji. Aby wyeliminować takie praktyki, wystarczy zastrzec w warunkach zamówienia wyrywkową kontrolę symulacji poziomu strat wykonaną przez niezależnych ekspertów. Gdyby wykonawca instalacji został obciążony odpowiednio wysoką karą po przekroczeniu zastrzeżonego poziomu takich strat, udałoby się wyeliminować masowe marnotrawstwo publicznych środków przez firmy działające na zasadzie „cena czyni cuda”. Firmy wykonywałyby prace rzetelnie, aby uniknąć kar.
 
Brak przestrzegania podstawowych warunków montażu systemów posadowienia.
Bardzo często monterzy nie znają maksymalnych wysuwów modułów poza ostatnią podporę systemową, czy dozwolonych rozstawów podpór pod szyną zastosowaną w tym konkretnym systemie. A także nie stosują zalecanych momentów obrotowych przy skręcaniu konstrukcji. Przez takie niedbalstwo pozbawiają inwestora prawa do późniejszej gwarancji na stelaż i co gorsze, stwarzają realne zagrożenie dla użytkowników. Skontrolowanie przestrzegania zalecanych parametrów jest zdecydowanie prostsze od analizy zacienienia, a kontrolę można przeprowadzić już w czasie montażu. I znów konkluzja -nałożenie sankcji finansowych na wykonawcę pozwoli wyeliminować większość takich fuszerek niedozwolonych praktyk.
 
 
2. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYBORZE KOMPONENTÓW
Planując instalację systemu fotowoltaicznego na własnym domu warto zastanowić się, jakie elementy są najważniejsze przy doborze komponentów. Wiele osób decydując się na mikroinstalację bierze pod uwagę tylko koszt początkowy instalacji, pomijając koszty eksploatacyjne. Koszty te mogą się różnić zasadniczo w zależności od wybranych przez nas komponentów. Stosowanie urządzeń niskojakościowych i posiadających słabe wsparcie producenta ma dużo niższy koszt początkowy, ale w czasie ich użytkowania pojawia się wiele kosztów ukrytych. Mogą to być koszty związane z obsługą wymiany uszkodzonego komponentu, wyższe koszty obsługi wadliwego sprzętu (częstsze przeglądy serwisowe), koszty uszkodzeń innych urządzeń w systemie, nie wspominając już o niższym uzysku z wadliwie działającego systemu.
 
Dlatego przy doborze urządzeń  warto jednak zwrócić uwagę na jakość oferowanego sprzętu. Dla modułów najważniejsze parametry to długość gwarancji oraz gwarancji na produkcję, spełnienie norm i certyfikacja, wsparcie techniczne na terenie polski, czas reakcji w przypadku awarii oraz ich wydajność, która ma niewiele wspólnego ze sprawnością. Wydajność modułów podaje nie producent, ale jednostki badawcze. Kolejna sprawa to dobór falownika - błędnie działający falownik to najczęściej niedziałająca cała instalacja fotowoltaiczna, dlatego tak istotne jest wybranie wysokojakościowego falownika, z profesjonalną obsługą i wsparciem technicznym producenta.  Jest to element bardzo często pomijany przy doborze sprzętu. Ważny aspekt to normy i dopuszczenia, ważne aby sprzęt posiadał wszystkie potrzebne dokumenty, o które poprosi nas zakład energetyczny w momencie próby przyłączenia systemu do sieci.
 
Stosowanie niskojakościowych komponentów to dodatkowy koszt, który pojawia się w czasie funkcjonowania systemu, ale także niższy uzysk z systemu fotowoltaicznego. W tym aspekcie to wybór falownika jest najważniejszy. Warto zdecydować się na falowniki nowoczesne, posiadające dodatkowe funkcje, między innymi takie, które mogą pomóc zredukować ewentualne straty spowodowane zacienieniem, wbudowany monitoring ułatwiający obsługę oraz wykrywanie ewentualnych błędów. Dzisiejsze rozwiązania mikrofalowników czy optymalizatorów mocy (MLPE) zwiększają znacząco funkcjonalność systemu zarówno dla właściciela jak i dla instalatora.
 
 
3. CZY MOŻNA ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED BŁĘDAMI W INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ?
Odpowiedź jest pozytywna, ponieważ obecny poziom techniki pozwala uniezależnić się od części błędów popełnionych przy budowie instalacji fotowoltaicznej.
 
3.1 Zastosowanie falowników Huawei z częściową optymalizacją (modułów zacienionych) lub optymalizacją pracy każdego modułu pracującego w instalacji powoduje, że instalacja staje się niezależna od:
  • częściowego zacienienia modułów,
  • ułożenia modułów pod różnymi kątami lub w różnych kierunkach,
  • gorszej pracy jednego lub kilku modułów (nie blokują pracy pozostałych modułów w łańcuchu),
  • pracochłonnego serwisu (można zdalnie zdiagnozować, który moduł gorzej pracuje),
Ponadto system od razu wykrywa i lokalizuje przyczynę trudnego do zdiagnozowania w innych systemach spadku produkcji energii. Umożliwia to funkcja alarmowania w przypadku przekroczenia zadanego odchylenia produkcji energii przez dowolny moduł w odniesieniu do średniej wartości produkcji energii innych modułów. Dużą przewagą rozwiązania Huawei nad konkurencją jest funkcja elektronicznego wyłączenia optymalizatora w przypadku problemów z pracą lub uszkodzenia optymalizatora. Funkcja ta sprawia, że instalacja nie zostaje „zatrzymana” jak miałoby to miejsce w przypadku optymalizacji konkurencji.
System Huawei posiada niespotykaną u innych producentów długość gwarancji – do 25 lat, co pokrywa się z zakładanym czasem funkcjonowania instalacji.

Dodatkowo falowniki Huawei posiadają wbudowane ograniczniki przepięć strony AC i DC, co znacząco poprawia bezpieczeństwo instalacji w przypadku wszechobecnych przepięć.
 
3.2 Sporządzenie protokołu pomiarowego, zgodnie z normą IEC 62446:2009, pozwala na sprawdzenie poprawności wykonania instalacji fotowoltaicznej po stronie DC i AC . Protokół taki pokazuje inwestorowi, że instalacja została wykonana i pracuje poprawnie, a instalatora zabezpiecza przed zarzutem złego wykonania instalacji w przypadku późniejszego uszkodzenia spowodowanego zewnętrznymi czynnikami.
 
PV150 Solar Installation Test Kit umożliwia wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów, ich wydruk I archiwizację.
Więcej o miernikach do instalacji fotowoltaicznych: http://emiter.net.pl/fotowoltaika/producent-seaward.html

Nowości

Smart EMS
System zarządzania energią, którego głównym celem jest zwiększenie...
FOX ESSSeria FSeria SSeria T
Wiarygodna i stabilna marka, której można zaufać. FOX ESS to lata doświadczenia...
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły fotowoltaiczne i falownik....
Generator tonów do śledzenia kabli wyposażony jest w kompleksowe funkcje...
Sonda wzmacniacza umożliwia wyszukiwanie oraz śledzenie przewodów, kabli...
Lokalizator kabli Trend to wysokiej jakości sonda wzmacniacza i generator tonów...
rozdzielnica EM-1_DCrozdzielnica EM-2_DCrozdzielnica EM-5_DCrozdzielnica EM-6_DCrozdzielnica EM-55_ACrozdzielnica EM-232_ACrozdzielnica EM-86_ACrozdzielnica EM-353_ACrozdzielnica EM-268_ACrozdzielnica EM-269_ACrozdzielnica EM-285_ACrozdzielnica EM-307_ACrozdzielnica EM-40_DCACrozdzielnica EM-90_DCACrozdzielnica EM-117_DCACrozdzielnica EM-92_DCACrozdzielnica EM-41_DCACrozdzielnica EM-154_DCACrozdzielnica EM-102_DCACrozdzielnica EM-214_DCAC
Rozdzielnice przyłączeniowe EMITER są kombinacją urządzeń różnych producentów....
WP-XXX/G8-108HWP-XXXBB/G8-108H
Wattpower to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokowydajnych...
zabezpieczenie FOX-S-BOX
Producent FoxESS prezentuje S-BOX, czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu. To...
_ASW_25-40k_LT-G3ASW_ 8-12kH_T1
Producentem falowników Solplanet jest AISWEI, firma specjalizująca się w...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Szanowni Państwo, chcieliśmy serdecznie...
24.01.2023
Stacje ładowania EV marki Solplanet, czyli...
16.05.2022