Przepisy

Zasadniczym aktem prawnym regulującym sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce jest ustawa Prawo energetyczne z  dnia 10 IV 1997 roku (z późniejszymi zmianami). Zawarte są w niej między innymi podstawowe definicje poszczególnych źródeł,  wymagania dot. generacji i dystrybucji energii, procedury przyłączania do sieci elektroenergetycznej, a także modele wsparcia dla różnych kategorii generacji i odbioru.

Od 1 października 2005 roku w Polsce istnieje ilościowy mechanizm wsparcia energetyki odnawialnej oparty o emisję i obrót świadectw pochodzenia energii zwanych potocznie zielonymi certyfikatami. Są to zbywalne papiery wartościowe przyznawane na podstawie decyzji prezesa URE właścicielom źródeł (min. solarnych) na jednostkę wygenerowanej w nich energii (kWh, MWh). Stanowią one wartość dodaną do wartość samej energii i mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energetycznej dowolnemu podmiotowi. Rynkowa idea mechanizmu wsparcia zakłada, że odbiorcami świadectw pochodzenia będą zakłady energetyczne obciążone kosztami emisji CO2. Zakłady te zobowiązane są wykupić lub otrzymać (wyprodukować) odpowiednią ilość (wolumen) zielonych certyfikatów lub uiścić opłatę zastępczą ustalaną przez URE. W ten sposób rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju miał być ewolucyjny i dopasowany do europejskich wymogów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.  Przeciwnicy tego modelu wykazują jednak jego liczne wady, z których najpoważniejsze to: faworyzacja wielkich inwestycji, nierównomierny przepływ środków, powstawanie grup interesów wpływających na wartość certyfikatów, uprzywilejowana pozycja współspalania, niewielki przyrost nowej infrastruktury energetycznej, słaba dywersyfikacja i decentralizacja źródeł.

Planowe zmiany:

W 2009 roku Rada Europejska wyznaczyła w dyrektywie 2009/28/WE nowe cele w zakresie unijnej polityki energetycznej. Polska powinna do roku 2020 osiągnąć 15% udział odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii brutto, przy czym dążyć do tego poprzez zróżnicowane wsparcie poszczególnych źródeł. Dyrektywa wskazuje konieczność wprowadzenia uproszczeń w prawie energetycznym, skrócenia procedur administracyjnych, wprowadzenia ułatwień dla mikrogeneracji i ograniczenie monopoli. W kontekście dyrektywy przygotowano i dyskutowano kilka projektów ustawy o Odnawialnych źródłach energii, wszystkie propozycje stawiają akcenty na rozwiązaniach stwarzających dogodne warunki do inwestowania w energetykę odnawialną - bezpośredni system dopłat do  zielonej energii oraz możliwie prosty i krótkotrwały proces administracyjny. Energetyka słoneczna znajduje się na uprzywilejowanej pozycji dostarczając rozwiązań idealnych dla mikrogeneracji , dla której przewidziano najwyższe wsparcie.

Nowości

Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły fotowoltaiczne i falownik....
Generator tonów do śledzenia kabli wyposażony jest w kompleksowe funkcje...
Sonda wzmacniacza umożliwia wyszukiwanie oraz śledzenie przewodów, kabli...
Lokalizator kabli Trend to wysokiej jakości sonda wzmacniacza i generator tonów...
Tester diagnostyczny NaviTEK NTTester diagnostyczny NaviTEK NT
NaviTEK NT firmy TREND Networks to podstawowa wersja testera z serii NaviTEK....
rozdzielnica EM-1_DCrozdzielnica EM-2_DCrozdzielnica EM-5_DCrozdzielnica EM-6_DCrozdzielnica EM-55_ACrozdzielnica EM-232_ACrozdzielnica EM-86_ACrozdzielnica EM-353_ACrozdzielnica EM-268_ACrozdzielnica EM-269_ACrozdzielnica EM-285_ACrozdzielnica EM-307_ACrozdzielnica EM-40_DCACrozdzielnica EM-90_DCACrozdzielnica EM-117_DCACrozdzielnica EM-92_DCACrozdzielnica EM-41_DCACrozdzielnica EM-154_DCACrozdzielnica EM-102_DCACrozdzielnica EM-214_DCAC
Rozdzielnice przyłączeniowe EMITER są kombinacją urządzeń różnych producentów....
Panele fotowoltaiczne WattPowerPanele fotowoltaiczne WattPower
Wattpower to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokowydajnych...
zabezpieczenie FOX-S-BOX
Producent FoxESS prezentuje S-BOX, czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu. To...
Logo Solplanetfalowniki Solplanet TLC 3000-10000 3-fazowefalownik Solplanet ASW 1000S-3000S 1-fazowyfalownik Solplanet ASW 15K-LT 20K-LT
Producentem falowników Solplanet jest AISWEI, firma specjalizująca się w...
Kabel teleinformatyczny, S/FTP kat.7 1000 MHz B2ca LSZH-FR, drut 4x2x23AWG
Czteroparowy kabel ekranowany kategorii 7 jest przeznaczony do szerokopasmowych...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Szanowni Państwo, chcielibyśmy serdecznie...
24.09.2021