FAQ

Co oznacza skrót PV?

Jest to skrót od przymiotnika fotowoltaiczny/fotowoltaiczne/fotowoltaiczna. Czasami używany również w zastępstwie rzeczownika fotowoltaika. Przykłady: moduł pv - moduł fotowoltaiczny, ogniwa pv - ogniwa fotowoltaiczne.

Czym się różni panel (moduł) fotowoltaiczny od kolektora słonecznego?

Są to dwa różne urządzenia. Panel pv zamienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, kolektor słoneczny (termiczny) przekazuje  energię promieniowania słonecznego w postaci ciepła do układu ogrzewania (np. podłogowego, centralnego, wody użytkowej).

Czym się różni ogniwo od panelu pv?

Ogniwo stanowi cześć panelu pv (modułu), zwykle o zbyt niskim napięciu aby zasilać typowe odbiorniki energii elektrycznej. W krystaliczny panelach krzemowych ogniwa łatwo wyróżnić - są to płytki z elektrodami umieszczone między warstwami folii izolacyjnej, za przednią szybą panelu (zwykle kilkadziesiąt).

Moduł a panel pv?

W Polce nie ustalono do tej pory jednolitego nazewnictwa. W angielskiej nomenklaturze technicznej stosuje się określenia pv module na pojedyncze urządzenie, a pv panel na jednolitą powierzchnię (taflę, połać) złożoną z jednego, kilku lub kilkudziesięciu urządzeń. W Polsce na ten moment stosuje się wymiennie nazewnictwo moduł pv i panel pv w stosunku do pojedynczego urządzenia.

Czy w Polsce są złe warunki nasłonecznienia?

Z pewnością nie są tak złe jak się, niektórym wydaje. Dość powiedzieć, że między najdalej wysuniętym na północ punktem Polski i najdalej wysuniętym na południe punktem Włoch występuje jedynie 35% różnica sumy dostępnej energii promieniowania słonecznego. Nieprawdziwe jest zatem stwierdzenie, że instalacje fotowoltaiczne na południu Europy produkują 2 lub 3 razy więcej energii niż w Polsce.

Czy mogę sprzedawać energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej?

Tak. Państwo polskie za pośrednictwem operatora sieci dystrybucyjnej zobowiązane jest do odbioru energii elektrycznej, ze szczególnym priorytetem dla energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Jednak aby odbiór (odsprzedaż) był fizycznie możliwy energia musi odpowiadać standardom przesyłu, a instalacja ją produkująca spełniać warunki bezpieczeństwa wyznaczone przez Zakład Energetyczny.

Czy w Polsce istnieje system wsparcia dla fotowoltaiki?

Istnieje ilościowy mechanizm wsparcia ujednolicony dla wszystkich źródeł odnawialnych w postaci przyznawania producentom papierów wartościowych (świadectw pochodzenia/zielonych certyfikatów) na jednostkę wyprodukowanej przez nich zielonej energii (kWh, MWh). System ten faworyzuje specyficzne grupy źródeł i jest wyjątkowo niekorzystny dla małych instalacji fotowoltaicznych.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Analiza rozwoju energetyki  odnawialnej w innych krajach Europy pokazuje, że fotowoltaika jest rozwiązaniem  szczególnie korzystnym dla tzw. lokalnej produkcji. Prostota instalowania systemów fotowoltaicznych na budynkach mieszkaniowych i przemysłowych zapewnia lokalne ograniczenie zapotrzebowania na energię. Koniecznym bodźcem dla tego rodzaju generacji  jest stabilny w czasie system wsparcia finansowego. Propozycja takiego rozwiązania znajduje się w projekcie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Czy mogę całą energię z instalacji fotowoltaicznej odsprzedawać do sieci?

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Gospodarki i analizą techniczną systemów przyłączonych do sieci o ilość energii wprowadzonej do sieci będzie właściwie decydował producent wraz z projektantem. Pomiar energii ma odbywać się w dwóch miejscach "na zaciskach instalacji pv i w miejscu przyłączenia" (sic!). W związku z tym jeśli przed pomiarem w miejscu przyłączenia system pv nie będzie zasilał innych odbiorników 100% energii zostanie formalnie oddane (dosł. naliczone) do sieci (pomijając straty na okablowaniu). Zapis jest jednak mało ścisły i błędnie rozwijany w dalszej części odpowiedzi MG. Trudno zatem uznać go za wiążący przed wprowadzeniem zmian w prawie energetyczny.

Ile metrów kwadratowych da 1 kilowat mocy systemu fotowoltaicznego?

Około 6,5-8 m2 da 1 kilowat szczytowej mocy nominalnej typowych modułów fotowoltaicznych. Zagadnienie jest rozwinięte w artykule "Trochę techniki".

Dlaczego ogniwa fotowoltaiczne mają tak niską sprawność?

Zależy w porównaniu do czego? Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne mają sprawność przy konwersji bezpośredniej na poziomie 15-16 %, tymczasem zliczając straty na przemiany pośrednie typowa Polska elektrownia węglowa ma sprawność na poziomie 20-30%, jądrowa na poziomie 30%, a wiatrowa na poziomie 35%. Najwyższą sprawność netto mają nowoczesne elektrownie wodne (60-80%) jednak ich stosowanie jest ograniczone geograficznie znacznie bardziej niż fotowoltaiki.

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---1.--- otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Emiter Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). Jestem świadomy/a, że: Bez podania adresu e-mail nie mogę otrzymywać wyżej wymienionych danych. Korzystanie z tych usług jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe. Mój adres e-mail będzie wykorzystywany jedynie do przesyłania mi informacji przez EMITER Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach na ul. Porcelanowej 27 za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego, z którym administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych. Moje dane nie będą udostępniane innym podmiotom. W każdym momencie mogę zrezygnować ze zgody na wysyłanie informacji, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z bazy EMITER Sp. z o.o. --- 2.--- przetwarzanie moich danych osobowych przez Emiter Sp. z o.o. w Katowicach w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Administratorem podanych danych osobowych jest Emiter Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 27. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi. My dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

Nowości

Logo Solplanetfalowniki Solplanet 3-fazowefalownik Solplanet 1-fazowy
Producentem falowników Solplanet jest AISWEI, firma specjalizująca się w...
Kabel teleinformatyczny, S/FTP kat.7 1000 MHz B2ca LSZH-FR, drut 4x2x23AWG
Czteroparowy kabel ekranowany kategorii 7 jest przeznaczony do szerokopasmowych...
Kabel teleinformatyczny, UTP (U/UTP) kat.6 450 MHz B2ca LS0H, drut 4x2x23AWG
Czteroparowy kabel nieekranowany kategorii 6 jest przeznaczony do...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Współczesne moduły fotowoltaiczne to połączenie...
14.01.2021
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV,...
07.12.2020