FAQ

Czy rozwiązania automatyki domowej (domotyki) można wykorzystać w budynku biurowym?

Jak najbardziej. Posługujemy się pojęciem inteligentny dom, automatyka domowa, domotyka, ale też automatyka budynkowa. Ograniczenie stanowi jedynie ilość niezbędnych funkcji lub elementów, co warunkuje użycie np. większej jednostki centralnej.

Teletask umożliwia realizację wszystkich funkcji inteligentnego domu, takich jak sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją, integracja z systemem alarmowym oraz zagwarantowanie sterowania lokalnego w określonych pomieszczeniach, jak i globalnego, całym obiektem.

Jaki system powinienem zastosować w moim domu?

To nie jest proste pytanie. Wybór systemu zależy od takich czynników jak:

 • czy jest to dom nowo budowany, remontowany, czy już wykończony?
 • jak duży jest to obiekt?
 • jakich funkcji Pan oczekuje: włącz/wyłącz, ściemnianie, sterowanie roletami, sterowanie ogrzewaniem itd.?
 • czy zautomatyzowany ma być cały dom, czy tylko wybrane pomieszczenia?
 • czy inwestycja będzie realizowana od razu, czy też wykonywał ją Pan będzie etapami?
 • i inne...

Dlatego prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym lub poprzez formularz zapytania cenowego.

Teraz buduję/remontuję dom, ale system domotyki chciałbym zainstalować w przyszłym roku. Co zrobić?

Po pierwsze należy określić wszystkie Pani/Pana wymagania oraz funkcje do realizacji teraz i w przyszłości. Na tej podstawie należy wybrać system, spełniający Pani/Pana wymagania.
Następnie należy określić planowaną lokalizację urządzeń oraz ułożyć przewody (magistralny, sygnałowe, zasilające) i puszki montażowe. Należy także przewidzieć odpowiednio dużą rozdzielnicę na przyszły montaż elementów systemu.

Prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym lub Działem Technicznym.

Czy muszę od razu zainstalować wszystkie urządzenia?

Nie, możliwe jest realizowanie inwestycji etapami. Ale w takim przypadku należy ułożyć wszystkie niezbędne przewody do urządzeń już w pierwszym etapie, jak również przewidzieć miejsce w rozdzielnicy pod przyszłe urządzenia.

Chciałbym tylko wybrane funkcje w salonie. Jaki mam wybór?

Proszę najpierw określić, jakie są Pani/Pana oczekiwania co do funkcjonalności. Czy chciałby Pani/Pan:

 • sterować oświetleniem
 • sterować innym urządzeniami, np. zasłonami lub żaluzjami
 • sterować nagłośnieniem lub kinem domowym
 • sterować ogrzewaniem w tej strefie
 • inne wymagania w odniesieniu do aktualnych lub przyszłych wymagań

Na tej podstawie można dobrać odpowiedni system do realizacji tych funkcji.

Prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym lub Działem Techniczny.

Interesuje mnie integracja z napędem bramowym.

Integracja z napędem bramowym jak najbardziej jest możliwa w systemie automatyki domowej Teletask.

Czy muszę wykonać projekt?

Wykonanie projektu systemu automatyki nie jest wymagane przepisami. Zalecamy jednak wykonywanie instalacji w oparciu o koncepcję systemu lub projekt, które powinny zawierać wyspecyfikowaną funkcjonalność poszczególnych elementów systemu. Ułatwia to uruchomienie systemu i jego odbiór.

Czy wykonacie projekt i instalację wybranego przeze mnie systemu?

Nie jesteśmy wykonawcą. Wykonanie projektu i jego uruchomienie powinien wykonywać wybrany wykonawca (instalator). Wspieramy jednak naszych Partnerów, zarówno w zakresie doboru elementów systemu, jak i jego uruchomienia (szczególnie przy pierwszych instalacjach). Jeśli wykonanie projektu lub koncepcji systemu będzie wymagane, a wybrany instalator nie mógłby go wykonać, to przygotowanie tej dokumentacji może być zrealizowane bezpośrednio przez naszą firmę.

Kiedy powinienem zacząć przygotowania do instalacji?

Im wcześniej tym lepiej. Na pierwszym etapie należy określić oczekiwania i wymagania. To oznacza zapoznanie z możliwościami wybranego systemu np. Teletask oraz wybór funkcji do realizacji (teraz lub w przyszłości). Na tej podstawie można określić lokalizację poszczególnych elementów systemu i dobrać oprzewodowanie. Ułożenie kabli i przewodów pozwoli podłączyć dobrane urządzenia i osprzęt w późniejszym okresie.

Ile to kosztuje?

Cena systemu atomatyki domowej zależy od wielu czynników. Zależy ona m.in. od typu i ilości sterowanych obwodów, od wybranego osprzętu instalacyjnego (zwykłe przyciski, panele i ekrany dotykowe), ilości integrowanych instalacji, przyjętej topologii (jedna centralna rozdzielnica, rozdzielnice piętrowe), założenia możliwości rozbudowy systemu w przyszłości itp.
Ewentualna wycena zawsze jest sporządzana indywidualnie w zależności od w/w i wielu innych wymagań. Dlatego prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym lub poprzez formularz zapytania cenowego.

KNX SUPERIO jest nazywany urządzeniem typu standalone. Co to oznacza?

Określenie standalone oznacza, że KNX SUPERIO zawiera wszystkie niezbędne elementy, aby móc stworzyć i używać wizualizację w systemie KNX. Niezbędne oprogramowanie i sprzęt są zawarte w tym produkcie, żadne dodatkowe komponenty nie są potrzebne. Z drugiej strony oznacza to także, że KNX SUPERIO jest kompletnym finalnym rozwiązaniem:  wizualizacja może być jedynie prezentowana na tym urządzeniu i na urządzeniach wykorzystujących aplikacje DIVUS podłączone do tego urządzenia. Nie jest możliwa instalacja dodatkowego oprogramowania.

Dlaczego powinienem skonfigurować ustawienia sieciowe KNX SUPERIO?

Wizualizacja w panelu KNX SUPERIO może zostać stworzona wyłącznie zdalnie. Lokalnie w urządzeniu można skonfigurować tylko kilka funkcji, które są dostępne z poziomu wizualizacji (harmonogramy, czy ulubione). Dlatego też, aby włączyć dostęp z innych urządzeń (DIVUS TOUCHZONE lub urządzeń mobilnych), musisz ustawić parametry sieciowe odpowiednio do Twojej sieci (uwaga: poza standardowymi parametrami jak adres IP, maska i brama należy również ustawić poprawnie adres serwera DNS; zazwyczaj należy ustawić adres IP routera jako adres serwera DNS).
KNX SUPERIO jest dostarczany z ustawionym adresem IP 192.168.0.110, podobnie jak KNX SERVER. Jeśli nie chcesz podłączyć KNX SUPERIO do swojej sieci, to możesz pominąć ustawienia sieciowe i podłączyć go do komputera wykorzystując kabel skrosowany. W tym przypadku wszystkie serwisy internetowe będą wyłączone.

Uruchomiłem moje urządzenie KNX CONTROL pierwszy raz, co teraz?

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia zobaczysz tylko pusty ekran startowy interfejsu OPTIMA. Aby skonfigurować projekt należy podłączyć się zdalnie do urządzenia KNX CONTROL. Proszę uruchomić przeglądarkę Google Chrome na swoim komputerze i wprowadzić poniższy adres URL:
http://<IP_address_KNXCONTROL> (domyślnie: http://192.168.0.110 )

Kiedy otrzymasz ostrzeżenie o certyfikacie, należy potwierdzić certyfikat, aby uzyskać dostęp do urządzenia. Aby się zalogować proszę wprowadzić poniższe dane:

Username (Użytkownik): admin
Password (Hasło): admin

Po wykonaniu powyższych kroków będziesz mógł już uzyskać dostęp do części administracyjnej interfejsu OPTIMA. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku Administratora (Administration Manual).

Co dokładnie oznacza określenie „Przenieś&Upuść” i jak powinienem go używać?

W interfejsie OPTIMA w wielu miejscach będziesz konfrontowany z działaniami, które mogą być wykonane wykorzystując funkcje “Przenieś&Upuść”. Ten sposób jest wykorzystywany w OPTIMA, gdziekolwiek musisz utworzyć powiązania pomiędzy obiektami; nie ma znaczenia, czy chcesz połączyć obiekt KNX ze statusem obiektu (menu kreatora “Połączenie funkcji KNX”), czy też połączyć obiekt KNX z nową stroną (menu kreatora “Tworzenie wizualizacji”) lub też, aby dodać elementy do scenariusza / logiki / grupy czasowej: w każdym z tych przypadków otwierasz panel  klikając na nazwie danej sekcji i możesz później wybrać wymagany obiekt w panelu, uchwycić go, przenieść do odpowiedniego obszaru i tam go upuścić. Ten sposób jest wykorzystywany niemal we wszystkich menu konfiguracyjnych interfejsu OPTIMA; odkąd zrozumiesz zasadę działania, będziesz mógł konfigurować różne funkcje naprawdę łatwo i szybko.

Na niektórych stronach nie widzę całej zawartości, co powinienem zrobić?

Jest możliwe, że aktualnie próbujesz przeglądać stronę, której zawartość jest większa niż okno Twojej przeglądarki. W takim przypadku po prawej stronie zobaczysz mały, szary pasek przewijania, który umożliwia przewinięcie zawartości strony. Alternatywnie, powinieneś mieć możliwość przewinięcia z wykorzystaniem kółka myszy.

Jakiego rozmiaru obrazy powinienem użyć jako obraz tła w różnych trybach?

Pliki obrazów w interfejsie OPTIMA są częściowo skalowane, częściowo pozostają w oryginalnym rozmiarze; dlatego też jest istotne, aby określić rozmiar obrazu w zależności od urządzenia, na którym planujesz je wykorzystać. Poniższa informacja powinna ułatwić przygotowanie:

Ekran startowy (Home-screen): plik obrazu jest skalowany automatycznie do odpowiedniego rozmiaru ekranu. Mimo to powinno się używać plików o możliwie najbardziej zbliżonej rozdzielczości pliku, ponieważ skalowanie obrazu wymaga dużej wydajności, a ponadto jeśli stopień skalowania jest zbyt duży, to może powodować artefakty w obrazie.

Obraz tła (Background view): plik obrazu jest wyświetlany w swoim oryginalnym rozmiarze; jeśli wymiary obrazu są  mniejsze od wymiarów ekranu, to obraz jest wyświetlany normalnie i pozostały obszar jest pusty; jeśli wymiary obrazu są większe od wymiarów ekranu, to zostanie wyświetlona tylko część obrazu. Dlatego też wybór obrazu powinien być dokonany przy uwzględnieniu wymiarów ekranu urządzenia klienta.

Widok siatki: tryb siatki pracuje w kilku stałych rozdzielczościach:
obraz u góry: stała wysokość 256 pikseli
obraz po prawej: stała szerokość 512 pikseli
obraz po lewej: stała szerokość 450 pikseli

Wymiary pokazanego obrazu są z jednej strony takie jak podano powyżej, a z drugiej zależą od drugiego wymiaru obrazu, która z kolei zależy od bieżącej rozdzielczości urządzenia klienta. Proszę zerknąć na przykład obrazu na górze: przy rozdzielczości 1680x1050 pikseli obraz będzie wyświetlany poprawnie, jeśli będzie posiadał rozmiar 1650x256 pikseli. Jeśli popatrzymy na ten sam obraz na ekranie z rozdzielczością 1366x768 pikseli, to obraz zostanie obcięty, ponieważ rozmiar 256 pikseli pozostanie ten sam, ale możliwa szerokość obrazu na urządzeniu jest mniejsza. W odwrotnym przypadku (rozmiar obrazu jest 1366x256 pikseli) obraz zostanie przeskalowany do ekranu o rozmiarze 1680x1050 pikseli z wymiaru 1366x256 do 1680x315 pikseli, ale ponieważ  wysokość jest stała, to tylko 256 pikseli zostanie wyświetlonych, a pozostała część zostanie obcięta.
Należy zachować rozsądek przy wybieraniu formatu obrazu, aby znaleźć złoty środek pomiędzy jakością i wielkością pliku. Obrazy o dużych rozmiarach pliku (jak np. w formacie BMP) mogą spowolnić wizualizację. Rekomenduje się zwykle wykorzystanie obrazów PNG lub JPG.

Jak działa zapisywanie danych na urządzeniu KNX Control?

Urządzenie KNX Control stosuje zmiany w konfiguracji natychmiast, ale nie zapisuje tych zmian od razu do pamięci flash, aby chronić ją przed uszkodzeniem (pamięci flash mają ograniczoną liczbę operacji zapisów/odczytów). Zapis jest wykonywany automatycznie co 5 minut: jeśli w tym czasie są jakieś niezapisane dane, to przycisk “SAVE” w menu administracyjnym zmieni się na czerwono. Można ręcznie zapisać dane natychmiast klikając po prostu w czerwony przycisk.

Utknąłem w jednym punkcie i nie wiem, co powinienem dalej zrobić?

Urządzenie KNX CONTROL oferuje przejrzystą i szczegółową dokumentację techniczną, ponadto  zawiera system pomocy. Niemal każda strona zawiera informacje o dostępnych funkcjach / opcjach, ponadto wiele stron oferuje przycisk pomocy (znak zapytajnika) z bardziej szczegółowym opisem i przykładami. Jednakże, nie martw się, jeśli już zdarzy się, że gdzieś utkniesz przy konfiguracji lub będziesz czuć się niepewnie przy wyborze parametrów: po prostu spróbuj wykonać wymagane działanie / funkcję, a zobaczysz, że w większości przypadków na Twoje pytania odpowiedź nasunie się automatycznie.  Jeśli jednak nadal nie wiesz, co dalej, możesz skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego.

Dokonałem niektórych zmian zdalnie, ale nie widzę ich w wizualizacji !

Proszę zauważyć, że urządzenie KNX CONTROL jest systemem opartym o przeglądarkę internetową, co oznacza, że interfejs OPTIMA wykorzystuje pamięć podręczną przeglądarki (cache), aby pamiętać różne treści. Kiedy dokonujesz zmian zdalnie, będą one widoczne lokalnie na panelu wyłącznie po wcześniejszym odświeżeniu interfejsu. Można to wykonać klikając na ikonę SYNC w lewym prawym rogu interfejsu (po otwarciu menu nawigacyjnego). W aplikacji OPTIMA odświeżenie interfejsu można wykonać korzystając z opcji w ustawieniach.

Moje urządzenie KNX Control nie komunikuje się / komunikuje się tylko z systemem KNX !

Ten problem może mieć wiele przyczyn. Jeśli zauważysz, że nie masz żadnej komunikacji z urządzeniem, to proszę sprawdzić poniższe punkty:

 1. Czy jest poprawna komunikacja pomiędzy urządzeniem KNX CONTROL i magistralą KNX?
 2. Czy sygnał magistrali jest poprawny (napięcie na magistrali, polaryzacja, moc sygnału itd.)?
 3. Czy nie ma konfliktu adresów z urządzeniem KNX CONTROL? (domyślny adres fizyczny: 0.0.255)
 4. Czy telegramy wysyłane z / do urządzenia KNX Control nie są blokowane przez kupler liniowy lub obszarowy? W takim przypadku musisz utworzyć pusty obiekt urządzenia KNX CONTROL w swoim projekcie ETS, wskutek czego zostanie on dodany do tabeli filtrów kuplera liniowego lub obszarowego i umożliwi komunikację.
 5. Proszę sprawdzić, czy na stronie „Zarządzanie licencjami i modułami” w menu administracyjnym moduł KNX jest poprawnie licencjonowany. Jeśli nie, to proszę skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Jeśli możliwa jest tylko jednostronna komunikacja (np. wysłanie OK, otrzymanie NO), proszę sprawdzić poniższe punkty:

 1. Czy możliwe jest, że telegramy z / do urządzenia KNX CONTROL są blokowane przez kupler liniowy / obszarowy? W takim przypadku musisz utworzyć pusty obiekt urządzenia KNX CONTROL w swoim projekcie ETS, wskutek czego zostanie on dodany do tabeli filtrów kuplera liniowego lub obszarowego i umożliwi komunikację.
 2. Proszę sprawdzić w projekcie, czy poprawnie połączone są obiekty statusów z obiektami poleceń. Jeśli obiekty nie są połączone z ich obiektami statusów, to mogą wykonywać zapis na magistralę, ale nie będą poprawnie odświeżone przez magistralę. W Podręczniku administratora OPTIMA znajdziesz informację, jak to jest realizowane.
 3. W końcu, proszę spróbować wykonać eksport swojej bazy danych (jako kopię zapasową / backup), wykonać reset bazy danych urządzenia KNX Control do ustawień fabrycznych i spróbować wykonać import albo starszej bazy danych, albo import z kompatybilnego pliku ETS.

Jeśli żadne z tych podpowiedzi nie pomogą rozwiązać problemu komunikacyjnego, to proszę skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego.

Jak można użyć urządzenie KNX CONTROL jako interfejs programowania w ETS (bramkę)?

Kiedy wykorzystuje się tę możliwość w sieci lokalnej, wystarczy w prosty sposób skonfigurować urządzenie KNX Control w ETS: utwórz ręcznie nowy interfejs komunikacyjny typu “KNXNet/IP” i wstaw adres IP urządzenia KNX CONTROL. Do połączenia można wybrać utworzony interfejs i używać go na przykład do programowania urządzeń KNX lub monitorowania adresów grupowych. Ta cecha jest zawsze aktywna i nie wpływa na funkcjonowanie wizualizacji.

Ta sama funkcjonalność jest również dostępna zdalnie; w tym przypadku muszą zostać wykonane dodatkowe poniższe kroki:

 1. W menu administracyjnym urządzenia KNX CONTROL należy skonfigirować dane do logowania do bramki ETS
 2. Na routerze internetowym należy skonfigurować przekierowanie portu 1723 do urządzenia KNX CONTROL

Aby się połączyć należy utworzyć połączenie VPN z Twojego komputera PC do sieci, w której pracuje urządzenie KNX CONTROL oraz stworzyć nowy interfejs w ETS, jak opisano powyżej. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku administratora OPTIMA.

Czy urządzenia KNX CONTROL potrafią obsługiwać także złożone funkcje KNX?

Dzięki “obiektom złożonym” możliwe jest połączenie kilku funkcji KNX w jednym graficznym symbolu, co pozwala zachować wizualizację przejrzystą i łatwą w obsłudze. Poniżej podano obiekty złożone, które są już predefiniowane w OPTIMA:

 1. ROLETY: góra/dół, stop, wartość %
 2. ŚCIEMNIACZ: włącz/wyłącz, wartość %
 3. RGB: sterowanie kolorem poszczególnych kanałów oraz intensywnością
 4. TERMOSTAT: temperatura mierzona, różne temperatury zadane, tryby pracy, prędkość wentylacji itd.
 5. STACJA POGODOWA: jasność, temperatura, wiatr, opad
 6. OŚWIETLENIE AWARYJNE: tryb pracy, status, alarmy, funkcje tekstowe itd.

Ponadto istnieje obiekt złożony ogólny, który umożliwia stworzenie własnego złożonego obiektu bez żadnych ograniczeń.

Jak mogę w OPTIMA utworzyć powiązania pomiędzy adresami grupowymi poleceń, a statusami?

Urządzenie KNX CONTROL podczas importu projektu ETS automatycznie sprawdza, czy projekt zawiera wielokrotne relacje (np. obiekty komunikacyjne połączone z więcej niż jednym adresem grupowym). Jeśli np. kanał aktora jest sterowany poprzez adres grupowy 0/0/1, lecz jego status jest zwracany poprzez adres grupowy 0/1/1, co najmniej jeden odpowiedni obiekt komunikacyjny (zazwyczaj jeden z urządzenia, które jest wykorzystywane jako sensor / przełącznik lub wejście) musi być połączony w ETS z obydwoma grupami adresowymi, tak aby urządzenie KNX CONTROL potrafiło rozpoznać i utworzyć relacje. W przeciwnym razie nie można rozpoznać powiązania i obie grupy adresowe zostaną zaimportowane jako zupełnie osobne. W takim przypadku relacja musi zostać utworzona ręcznie wykorzystując menu administracyjne urządzenia KNXC CONTROL:

 1. Otwórz okno właściwości obiektu KNX adresu grupowego POLECENIA
 2. Włącz tryb EKSPERT wykorzystując przycisk w prawym górnym rogu
 3. Wyświetli się teraz obszar z powiązanymi adresami grupowymi
 4. Aktywuj filtr wyszukiwania i wykorzystaj funkcję szukaj (lewy górny róg), aby zlokalizować adres grupowy STATUSU, który chcesz podłączyć. Proszę upewnić się, że wyszukujesz obiekty typu “Adres grupowy KNX” (szary)
 5. Po znalezieniu przenieś adres grupowy do obszaru powiązanych adresów grupowych
 6. Jako rodzaj komunikacji proszę ustawić “TYLKO ODCZYT”
 7. Sprawdź, czy pierwotny adres grupowy – adres grupowy POLECENIA – jest na szczycie powiązanych adresów grupowych (pierwszym od góry); jeśli nie, to proszę go przenieść na górę
 8. Zapisz i sprawdź utworzona relację

Proszę zwrócić uwagę, aby jeśli adres grupowy statusu jest wykorzystywany, to pierwotny adres grupowy polecenia był skonfigurowany jako “TYLKO ZAPIS”, natomiast drugi adres grupowy (status) był skonfigurowany jako “TYLKO ODCZYT”.

Czy jest możliwe, aby wykonać import więcej niż jednego projektu ETS do urządzenia KNX CONTROL?

Tak. Jedynie jest istotne, kiedy importuje się drugi projekt, aby zachować wszystkie obiekty, których nie ma w importowanym właśnie projekcie ETS, by wyłączyć opcję “Usuń istniejące obiekty:” i “Usuń nie istniejące obiekty:” (w trybie EKSPERT). Po tym wizualizacja będzie zawierała obiekty KNX z obydwu zaimportowanych projektów. Proszę jednak zauważyć: jeśli poprzednio importowany projekt zawierał przynajmniej jeden adres grupowy, który jest również wykorzystany w  drugim importowanym projekcie, to zostanie od nadpisany danymi z później importowanego projektu i ten poprzedni nie będzie już działał.

Czy jest możliwe także zasilanie KNX SERVER napięciami pomiędzy 12 a 24 V DC?

KNX SERVER może być zasilany napięciem stałym (DC) od 12 do 24 V; zaleca się używać wyłącznie zasilaczy stabilizowanych, wykorzystując krótkie kable zasilające, aby zapobiec zakłóceniom zasilania.

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Więcej zagadnień (pytań i odpowiedzi) odnośnie produktów Divus znajdziecie Państwo tutaj

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---1.--- otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Emiter Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). Jestem świadomy/a, że: Bez podania adresu e-mail nie mogę otrzymywać wyżej wymienionych danych. Korzystanie z tych usług jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe. Mój adres e-mail będzie wykorzystywany jedynie do przesyłania mi informacji przez EMITER Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach na ul. Porcelanowej 27 za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego, z którym administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych. Moje dane nie będą udostępniane innym podmiotom. W każdym momencie mogę zrezygnować ze zgody na wysyłanie informacji, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z bazy EMITER Sp. z o.o. --- 2.--- przetwarzanie moich danych osobowych przez Emiter Sp. z o.o. w Katowicach w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Administratorem podanych danych osobowych jest Emiter Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 27. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi. My dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

Nowości

Smart EMS
System zarządzania energią, którego głównym celem jest zwiększenie...
FOX ESSSeria FSeria SSeria T
Wiarygodna i stabilna marka, której można zaufać. FOX ESS to lata doświadczenia...
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły fotowoltaiczne i falownik....
Generator tonów do śledzenia kabli wyposażony jest w kompleksowe funkcje...
Sonda wzmacniacza umożliwia wyszukiwanie oraz śledzenie przewodów, kabli...
Lokalizator kabli Trend to wysokiej jakości sonda wzmacniacza i generator tonów...
rozdzielnica EM-1_DCrozdzielnica EM-2_DCrozdzielnica EM-5_DCrozdzielnica EM-6_DCrozdzielnica EM-55_ACrozdzielnica EM-232_ACrozdzielnica EM-86_ACrozdzielnica EM-353_ACrozdzielnica EM-268_ACrozdzielnica EM-269_ACrozdzielnica EM-285_ACrozdzielnica EM-307_ACrozdzielnica EM-40_DCACrozdzielnica EM-90_DCACrozdzielnica EM-117_DCACrozdzielnica EM-92_DCACrozdzielnica EM-41_DCACrozdzielnica EM-154_DCACrozdzielnica EM-102_DCACrozdzielnica EM-214_DCAC
Rozdzielnice przyłączeniowe EMITER są kombinacją urządzeń różnych producentów....
WP-XXX/G8-108HWP-XXXBB/G8-108H
Wattpower to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokowydajnych...
zabezpieczenie FOX-S-BOX
Producent FoxESS prezentuje S-BOX, czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu. To...
_ASW_25-40k_LT-G3ASW_ 8-12kH_T1
Producentem falowników Solplanet jest AISWEI, firma specjalizująca się w...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Szanowni Państwo, chcieliśmy serdecznie...
24.01.2023
Stacje ładowania EV marki Solplanet, czyli...
16.05.2022