Aktualności

Zalety i zastosowanie modułów dwustronnych oraz technologie w nich wykorzystywane

Współczesne moduły fotowoltaiczne to połączenie wielu technologii dla osiągnięcia jak najlepszego efektu. Nie inaczej jest w przypadku modułów dwustronnych, określanych również mianem bifacjalnych. JA Solar oferuje swoim klientom moduły dwustronne od początku 2017 roku.
Moduły dwustronne JA Solar, których reprezentantem może być moduł JAM60D10 xxxMB wykorzystują ogniwa połówkowe, dwustronne PERC oraz posiadają 9 bus barów.

PERC
JA Solar ogniwa PERC promuje w swoich modułach od początku roku 2014. Początkowo w wersji jednostronnej, a kilka lat później w dwustronnej.
PERC to skrót utworzony z pierwszych liter technologii określanej mianem Passivated Emitter Rear Cell, co oznacza ogniwa ze spodnią pasywacją emitera. Ogniwo PERC różni się od ogniwa klasycznego konstrukcją spodniej części.
Spodnia pasywacja powoduje odbicie od tylnej warstwy refleksyjnej promieniowania przechodzącego przez ogniwo, kierując fotony z powrotem do złącza p-n. Mechanizm ten powoduje, że promieniowanie, które w standardowym ogniwie jest zamieniane w ciepło, w przypadku zastosowania ogniw PERC staje się dodatkowym źródłem energii elektrycznej, generując wyższą moc. Dodatkową zaletą spodniej pasywacji ogniw PERC jest obniżenie temperatury pracującego ogniwa, zwiększając jego wydajność.
Warto zaznaczyć, że poniższa grafika odnosi się do modułów jednostronnych, natomiast idea działania jest taka sama również dla modułów dwustronnych.
Ogniwa połówkowe
Technologia ogniw połówkowych zakłada podział klasycznego ogniwa na dwie równe części, a samego modułu na kilka sub-modułów.
W każdym z sub-modułów A, B, ..., F znajduje się 20 ogniw połówkowych połączonych szeregowo. Sub-moduły w parach A+B, C+D, E+F połączone są równolegle i zabezpieczone diodą bocznikującą. Taka koncepcja generuje wiele zalet:
 • wyższa moc wyjściowa (ok. 5W dla modułów 120 ogniwowych)
 • niższa wartość współczynników temperaturowych (np. temperaturowy współczynnik mocy niższy o około 0,02%/C)
 • lepsza tolerancja obciążenia mechanicznego
 • mniejszy negatywny wpływ zacienienia
 • wyższy współczynnik wypełnienia dzięki niższej rezystancji szeregowej ogniw (średnio o około 1% wyższy)
Dwustronność
Zasadniczo moduł dwustronny wytwarza więcej energii niż moduł jednostronny o tej samej mocy znamionowej, w tych samych warunkach.
Dla modułów dwustronnych definiuje się parametr określany mianem współczynnika dwustronności. Jest to stosunek mocy wyjściowej mierzonej od tyłu takiego modułu, do mocy mierzonej od jego przedniej strony. Dla aktualnie produkowanych modułów współczynnik ten wynosi około 70-75%
 
Ilość dodatkowo wygenerowanej energii modułu dwustronnego zależy jednak od konkretnych warunków, w tym intensywności rozproszonego promieniowania dostępnego z tyłu modułu, współczynnika odbicia powierzchni pod modułem, a także od wysokości instalacji modułu od powierzchni odbijającej promieniowanie.
 

Aby energia generowana przez tylną część modułu była jak największa, to spełnione powinny być poniższe założenia:
 • Współczynnik odbicia gruntu (albedo) większe od 15%
 • Instalacja pod kątem A co najmniej 30°
 • Wymiar L generatora fotowoltaicznego nie powinien być większy niż 2.5 metra
 • Instalacja na wysokości H minimum 0.5m (najlepiej powyżej 1m)
 • Brak zacienienia od tyłu

 
Powyższe argumenty pozwalają wyciągnąć prosty wniosek, iż potencjał modułów dwustronnych nie zostanie wykorzystany w przypadku instalacji takich modułów na dachach skośnych (dla generatora ułożonego równolegle do połaci dachu) i ich naturalnym przeznaczeniem są instalacje montowane na gruncie (z odpowiednio przygotowanym podłożem).
Poniższy wykres obrazuje większą ilość generowanej energii przez moduły dwustronne.
 

Badanie prowadzone było przez inżynierów JA Solar w miesiącach czerwiec oraz lipiec w roku 2017. Czerwiec był miesiącem o niskich wartościach natężenia promieniowania (dni zachmurzone, z dominującym promieniowaniem rozproszonym), natomiast w lipcu przeważały dni słoneczne (z dominującym promieniowaniem bezpośrednim). Dla czerwca moduły dwustronne wygenerowały około 15% więcej energii w porównaniu do modułów jednostronnych, natomiast w lipcu różnica wynosiła około 8%. Oznacza to, że dwustronność modułu jest bardziej zauważalna w przypadku promieniowania rozproszonego i w warunkach niskiej irradiancji.
 
Koszt produkcji modułów dwustronnych jest nieznacznie wyższy od kosztu produkcji modułów jednostronnych, natomiast większa żywotność i trwałość, mniejsza procentowa degradacja w skali kolejnych lat oraz wyższe uzyski modułów dwustronnych pozwalają uzyskać niższy LCOE.
Podsumowując, zalety modułów dwustronnych to:
 • 5-30% dodatkowego zysku energii, w zależności od wartości współczynnika odbicia albedo powierzchni pod modułem i wysokości instalacji
 • wysoka niezawodność modułów w trudnych warunkach (dzięki obustronnej tafli szkła)
 • doskonała wydajność w warunkach niskiej irradiancji i niższy współczynnik temperaturowy
 • projektowane i produkowane w standardzie 1500V
 • dłuższa gwarancja na wydajność – 30 lat
   

Nowości

Smart EMS
System zarządzania energią, którego głównym celem jest zwiększenie...
FOX ESSSeria FSeria SSeria T
Wiarygodna i stabilna marka, której można zaufać. FOX ESS to lata doświadczenia...
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły fotowoltaiczne i falownik....
Generator tonów do śledzenia kabli wyposażony jest w kompleksowe funkcje...
Sonda wzmacniacza umożliwia wyszukiwanie oraz śledzenie przewodów, kabli...
Lokalizator kabli Trend to wysokiej jakości sonda wzmacniacza i generator tonów...
rozdzielnica EM-1_DCrozdzielnica EM-2_DCrozdzielnica EM-5_DCrozdzielnica EM-6_DCrozdzielnica EM-55_ACrozdzielnica EM-232_ACrozdzielnica EM-86_ACrozdzielnica EM-353_ACrozdzielnica EM-268_ACrozdzielnica EM-269_ACrozdzielnica EM-285_ACrozdzielnica EM-307_ACrozdzielnica EM-40_DCACrozdzielnica EM-90_DCACrozdzielnica EM-117_DCACrozdzielnica EM-92_DCACrozdzielnica EM-41_DCACrozdzielnica EM-154_DCACrozdzielnica EM-102_DCACrozdzielnica EM-214_DCAC
Rozdzielnice przyłączeniowe EMITER są kombinacją urządzeń różnych producentów....
WP-XXX/G8-108HWP-XXXBB/G8-108H
Wattpower to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokowydajnych...
zabezpieczenie FOX-S-BOX
Producent FoxESS prezentuje S-BOX, czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu. To...
_ASW_25-40k_LT-G3ASW_ 8-12kH_T1
Producentem falowników Solplanet jest AISWEI, firma specjalizująca się w...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Szanowni Państwo, chcieliśmy serdecznie...
24.01.2023
Stacje ładowania EV marki Solplanet, czyli...
16.05.2022