Aktualności

Nowe falowniki Huawei FusionSolar

Rozpoznawalność i bycie liderem na rynku komercyjnych falowników fotowoltaicznych, pozwoliły firmie Huawei na podjęcie decyzji o stworzeniu serii urządzeń dedykowanych instalacjom domowym. Nowa seria falowników to innowacyjne i świeże podejście do projektu tych urządzeń, zamknięte w nazwie FusionSolar.
 
Huawei podejmując decyzję o stworzeniu nowej linii falowników przeanalizował rynek dostępnych urządzeń oceniając je pod kątem zalet i wad, na które nacisk kładli instalatorzy. Producent postanowił zalety uwypuklić i zdecydowanie zaakcentować, natomiast wady wyeliminować ze swoich produktów.

Taka metodologia doprowadziła do powstania serii falowników 1-fazowych L oraz 3-fazowych M0, która właśnie ewoluuje do L1 oraz M1 I M2.
 
Elementy systemu
Cała seria Huawei FusionSolar składa się z następujących pozycji:
 • inteligentnych falowników 1-fazowych SUN2000L1 o mocy 2, 3, 3.68, 4, 4.6 oraz 5kW, wspierających optymalizację i magazynowanie energii
 • inteligentnych falowników 3-fazowych SUN2000-M0 o mocy 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10kW, wspierających magazynowanie energii
 • inteligentnych falowników 3-fazowych SUN2000-M0 o mocy 12, 15, 17 oraz 20kW, nie wspierających magazynowania energii
 • liczników energii 1-fazowych oraz 3-fazowych
 • optymalizatorów dedykowanych falownikom 1-fazowym oraz falownikom dostępnym już za kilka tygodni serii M1 oraz M2
 • dostępnych na przełomie roku inteligentnych falowników 3-fazowych SUN2000-M1 o mocy 3, 4, 5, 6, 8, 10kW, wspierających optymalizację i magazynowanie energii
 • dostępnych w grudniu inteligentnych falowników 3-fazowych SUN2000-M2 o mocy 12, 15, 17, 20kW, wspierających optymalizację
 • dostępnych w pierwszym kwartale 2021 elementów magazynów energii LUNA2000
 • portalu monitoringu FusionSolar obsługiwanego z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne
Atuty falowników Huawei FusionSolar
Nowa rodzina inwerterów Huawei posiada wiele zalet, a te najbardziej wyróżniające się na tle konkurencji to:
 • bardzo wysoka sprawność, sięgająca prawie 99%
 • szeroki zakres napięć pracy; od 90V dla falowników 1-fazowych oraz 140/160V dla falowników 3-fazowych
 • bezśrubowy montaż wszystkich złącz
 • zintegrowany interfejs ładowania akumulatora (nie dotyczy falowników 12, 15, 17 i 20kW) – takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości zaoszczędzić inwestorowi sporo pieniędzy, a instalatorowi ułatwi pracę dzięki opcji Plug&Play
 • niska masa, która ułatwia montaż urządzenia
 • 5-poziomowa topologia przetwarzania przebiegu wyjściowego do postaci sinusoidy, która pozwala zastosować mniejsze wartości kondensatorów w filtrze wyjściowym
 • całkowicie pasywne chłodzenie, które przekłada się na większą kulturę pracy urządzenia (jest ono cichsze), a także na niższe koszty serwisowe związane z naprawami i wymianami elementów ruchomych jakimi są wentylatory

 • stopień ochrony falownika IP65 pozwalający na montaż falownika na zewnątrz
 • wbudowane ograniczniki przepięć typu II strony DC oraz AC; wspomniane ograniczniki podlegają takiej samej gwarancji jak sam falownik oraz co istotniejsze, stan ograniczników przepięć jest monitorowany przez system nadzorczy falownika
 • funkcja AFCI wspierana przez sztuczną inteligencję, pozwalająca wykrywać i neutralizować zagrożenia wynikające z możliwości pojawienia się łuku elektrycznego w obwodzie DC
 • możliwość zasilania wydzielonego obwodu jednofazowego w sytuacji braku zasilania w sieci AC
 • funkcja redukcji wpływu degradacji modułów potencjałem indukowanym – PID Recovery
 • nawet falowniki 1-fazowe posiadają minimum 2 układy MPPT.
System zorientowany na przyszłość – optymalizacja
Falowniki FusionSolar serii L1, M1 oraz M2 wspierają optymalizację.

Optymalizacja pozwala na usprawnienie pracy instalacji w przypadku występowania lokalnych, okresowych zacienień oraz niweluje naturalnie występujące różnice w parametrach między modułami. Oczywiście to nie wszystko. Optymalizacja pozwalana również na monitorowania pracy instalacji na poziomie modułu, a także gwarantuje napięcie bezpieczne w sytuacji zagrożenia bądź prowadzenia prac konserwacyjno-serwisowych na generatorze.

Rozwiązanie oferowane przez Huawei jest bardzo elastyczne i pozwala na budowanie klasycznych instalacji (czyli bez optymalizacji), z optymalizacją częściową (selektywną, czyli nie stosowaną na każdym module fotowoltaicznym) oraz pełną optymalizacją. Każde z tych rozwiązań może być implementowane w dowolnym etapie życia instalacji i nie pociąga za sobą żadnych niemożliwych do zrealizowania kwestii.
Istotną kwestią jest również wysoka sprawność optymalizatora, wynosząca 99,5%
 
Magazynowanie energii – maksymalizowanie konsumpcji lokalnej
Aktualnie obowiązująca ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii gwarantuje Prosumentom możliwość korzystania z zasady opustów. Polega ona na możliwości magazynowania nadwyżek produkowanej energii w sieci OSD i odbierania tych nadwyżek, z pewnym współczynnikiem korekcyjnym, w okresach, gdy energia słoneczna jest ograniczona lub niedostępna.
 

Taka forma rozliczania jest bardzo korzystna, natomiast warto pamiętać, iż zasada opustów w przedstawionej formule może ulec zmianie. Gdyby tak się stało, czyli na przykład zmienione zostałyby współczynniki korekcyjne (aktualnie 0,8 oraz 0,7), to atrakcyjniejsze dla inwestorów może stać się lokalne magazynowanie energii, a nie wysyłanie jej do sieci. W takim przypadku falowniki Huawei FusionSolar serii L1 oraz M1 posiadając wbudowany interfejs akumulatora pozwolą na szybką, tanią i prostą implementację funkcjonalności związanej z magazynowaniem energii.
Huawei stworzył modularny produkt o nazwie LUNA2000 składający się przetwornic DC/DC oraz modułów bateryjnych o pojemności 5kWh.
 
Cały system został tak pomyślany, by pozwolić na zbudowanie magazynu o maksymalnej pojemności 30kWh.
 
Bezpieczeństwo instalacji
Huawei stawia na maksymalizowanie bezpieczeństwa pracy instalacji, dlatego każdy falownik FusionSolar wyposażony jest w ograniczniki przepięć typu II strony AC oraz DC. Dodatkowym atutem jest to, iż są to ograniczniki, których stan jest monitorowany przez falownik. Takie podejście pozwala chronić instalację w warunkach zwiększonej ilości przepięć występujących w sieciach elektroenergetycznych, a także skraca czas budowy instalacji, ponieważ nie musimy angażować się w montaż oddzielnych rozdzielnic AC oraz DC (w pewnych określonych przypadkach).
Oprócz przepięć, zagrożeniem dla instalacji i obiektu, na którym instalacja jest zbudowana są łuki elektryczne szeregowe lub równoległe.
 

 
Łuk elektryczny jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które może doprowadzić do pożaru (z racji wysokiej temperatury, sięgającej do 3000°C w miejscu powstania łuku). Powodem powstawania łuków mogą być uszkodzone kable i złącza solarne, a także uszkodzenia w puszkach modułów fotowoltaicznych. Falowniki Huawei FusionSolar wspierają funkcję wykrywania i niwelowania łuków elektrycznych AFCI. Zadaniem tej funkcji jest przerwanie łuku elektrycznego w ciągu 2s eliminując zagrożenie. Działanie funkcji AFCI spełnia wymagania normy US UL1699B.
 

Nowości

Smart EMS
System zarządzania energią, którego głównym celem jest zwiększenie...
FOX ESSSeria FSeria SSeria T
Wiarygodna i stabilna marka, której można zaufać. FOX ESS to lata doświadczenia...
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły fotowoltaiczne i falownik....
Generator tonów do śledzenia kabli wyposażony jest w kompleksowe funkcje...
Sonda wzmacniacza umożliwia wyszukiwanie oraz śledzenie przewodów, kabli...
Lokalizator kabli Trend to wysokiej jakości sonda wzmacniacza i generator tonów...
rozdzielnica EM-1_DCrozdzielnica EM-2_DCrozdzielnica EM-5_DCrozdzielnica EM-6_DCrozdzielnica EM-55_ACrozdzielnica EM-232_ACrozdzielnica EM-86_ACrozdzielnica EM-353_ACrozdzielnica EM-268_ACrozdzielnica EM-269_ACrozdzielnica EM-285_ACrozdzielnica EM-307_ACrozdzielnica EM-40_DCACrozdzielnica EM-90_DCACrozdzielnica EM-117_DCACrozdzielnica EM-92_DCACrozdzielnica EM-41_DCACrozdzielnica EM-154_DCACrozdzielnica EM-102_DCACrozdzielnica EM-214_DCAC
Rozdzielnice przyłączeniowe EMITER są kombinacją urządzeń różnych producentów....
WP-XXX/G8-108HWP-XXXBB/G8-108H
Wattpower to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokowydajnych...
zabezpieczenie FOX-S-BOX
Producent FoxESS prezentuje S-BOX, czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu. To...
_ASW_25-40k_LT-G3ASW_ 8-12kH_T1
Producentem falowników Solplanet jest AISWEI, firma specjalizująca się w...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Szanowni Państwo, chcieliśmy serdecznie...
24.01.2023
Stacje ładowania EV marki Solplanet, czyli...
16.05.2022