Aktualności

Magazynowanie energii – koncepcja Huawei

Magazynowanie energii to trend, który bardzo dynamicznie rozwija się w Europie zachodniej, szczególnie w Niemczech. W Polsce, z racji obowiązującego systemu opustów, sprzedaż magazynów jest na marginalnym poziomie, natomiast wszystko może się zmienić w momencie, gdy ogłoszone zostaną ramy III edycji programu Mój Prąd. Dofinansowanie oferowane do systemów magazynowania energii może uruchomić zainteresowanie inwestorów elektrochemicznymi magazynami energii.
 
Głównym zadaniem magazynu energii jest maksymalizowanie konsumpcji lokalnej energii. W instalacji z magazynem, nadwyżki energii nie będą wysyłane do sieci, lecz akumulowane w magazynie (w ramach jego określonej pojemności oraz maksymalnego prądu ładowania) i wykorzystywane w momencie, gdy energii słonecznej nie będzie na wystarczającym poziomie pozwalającym zaspokoić potrzeby odbiorników uruchomionych w zasilanym obiekcie. Nie jest to jednak jedyna korzyść zastosowania magazynu w instalacji fotowoltaicznej. Drugą, równie ważną, jest stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. To kryterium jest szczególnie istotne w przypadku instalacji fotowoltaicznych budowanych w regionach wiejskich, gdzie jakość sieci elektroenergetycznych pozostawia wiele do życzenia.
 
Huawei wprowadzając nowe serie falowników L1 (falowniki jednofazowe) oraz M0 i M1 (falowniki trójfazowe o mocy od 3kW do 10kW) zakładał w ich projekcie zastosowanie interfejsu ładowania akumulatora.
 
Dodatkowo założeniem firmy Huawei było to, iż będzie to magazyn jego autorstwa. W ten sposób powstał produkt określony nazwą Luna2000.
Luna2000 to modularny magazyn energii. Składa się on z jednostki sterującej będącej konwerterem DC/DC oraz z modułów magazynu energii. Moduł magazynu energii posiada pojemność 5kWh, przy czym do pojedynczego modułu sterującego możliwe jest podłączenie maksymalnie trzech modułów magazynu energii (co dałoby maksymalną pojemność zestawu wynoszącą 15kWh). Każdy falownik serii L1/M0/M1 jest w stanie obsłużyć maksymalnie dwa zestawy po 15kWh, co odpowiada maksymalnej pojemości magazynu wynoszącej 30kWh.
 
 
Ciekawostką jest to, iż wszystkie elementy magazynu energii przystosowane są do pracy na zewnątrz budynku, w zakresie temperatur -10°C do +55°C, a kompletny magazyn oferuje stopień ochrony na poziomie IP65. Warto wspomnieć także o pasywnym chłodzeniu modułu sterującego, co będzie mogło się przełożyć na długą bezobsługową pracę całego systemu.
Oczywiście wymagana pojemność magazynu będzie skorelowana z mocą instalacji oraz dziennym zapotrzebowaniem obiektu na energię. Obrazuje to poniższy diagram.
 
Huawei w swoich magazynach wykorzystuje ogniwa LiFePO4. Są to aktualnie najbardziej bezpieczne dostępne na rynku ogniwa. Dla tego typu ogniw temperatura ucieczki termicznej w przypadku przeładowania, nadmiernego rozładowania lub przegrzania wynosi 480°C. Oczywiście, by żadne z tych zdarzeń nie mogło mieć miejsca, proces ładowania i rozładowywania jest w pełni kontrolowany przez układy elektroniczne. Huawei w swoich magazynach stosuje trzystopniowy poziom zabezpieczeń – ochrona ogniw, ochrona modułu magazynu oraz ochrona kompletnego magazynu energii (z modułem DC/DC). Podczas pracy magazynu realizowana jest komunikacja z falownikiem, dzięki czemu wszystkie parametry magazynu mogą być wizualizowane na portalu FusionSolar.
Luna2000 to urządzenie pracujące z napięciem nominalnym 360V dla falowników jednofazowych, przy czym zakres napięć pracy wynosi w tym przypadku 350-560V, oraz 600V dla falowników trójfazowych i dla tych falowników zakres napięć wynosi 600-980V. Są to oczywiście napięcia stałe. Tak wysokie napięcie pracy magazynu gwarantuje niskie straty związane z przesyłaniem energii do falownika oraz bardzo małymi stratami związanymi z przetwarzaniem energii prądu stałego na energię prądu przemiennego w samym falowniku. Jest to zdecydowana wyższość rozwiązania Huawei nad niskonapięciowymi rozwiązaniami innych firm.
 
Dodatkową funkcjonalnością oferowaną przez system Huawei jest możliwość zastosowania modułu Backup Box, który pozwala zasilać wydzielone obwody w przypadku braku zasilania z sieci, ale w sytuacji gdy mamy zgromadzoną energię w magazynie.
 
 
Dużym atutem produktu Huawei Luna2000 jest długi czas pracy. Huawei oferuje 10 lat gwarancji na moduły bateryjne oraz tyle samo na moduł sterujący DC/DC, natomiast łącząc ten atut z konkurencyjną ceną oraz możliwością skorzystania z dotacji w ramach III edycji programu Mój Prąd, możemy zakładać, że produkt Luna2000 będzie chętnie wybieranym rozwiązaniem przez inwestorów budujących i rozbudowujących swoje instalacje fotowoltaiczne.

Nowości

Smart EMS
System zarządzania energią, którego głównym celem jest zwiększenie...
FOX ESSSeria FSeria SSeria T
Wiarygodna i stabilna marka, której można zaufać. FOX ESS to lata doświadczenia...
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły fotowoltaiczne i falownik....
Generator tonów do śledzenia kabli wyposażony jest w kompleksowe funkcje...
Sonda wzmacniacza umożliwia wyszukiwanie oraz śledzenie przewodów, kabli...
Lokalizator kabli Trend to wysokiej jakości sonda wzmacniacza i generator tonów...
rozdzielnica EM-1_DCrozdzielnica EM-2_DCrozdzielnica EM-5_DCrozdzielnica EM-6_DCrozdzielnica EM-55_ACrozdzielnica EM-232_ACrozdzielnica EM-86_ACrozdzielnica EM-353_ACrozdzielnica EM-268_ACrozdzielnica EM-269_ACrozdzielnica EM-285_ACrozdzielnica EM-307_ACrozdzielnica EM-40_DCACrozdzielnica EM-90_DCACrozdzielnica EM-117_DCACrozdzielnica EM-92_DCACrozdzielnica EM-41_DCACrozdzielnica EM-154_DCACrozdzielnica EM-102_DCACrozdzielnica EM-214_DCAC
Rozdzielnice przyłączeniowe EMITER są kombinacją urządzeń różnych producentów....
WP-XXX/G8-108HWP-XXXBB/G8-108H
Wattpower to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokowydajnych...
zabezpieczenie FOX-S-BOX
Producent FoxESS prezentuje S-BOX, czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu. To...
_ASW_25-40k_LT-G3ASW_ 8-12kH_T1
Producentem falowników Solplanet jest AISWEI, firma specjalizująca się w...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Szanowni Państwo, chcieliśmy serdecznie...
24.01.2023
Stacje ładowania EV marki Solplanet, czyli...
16.05.2022