Aktualności

Fotowoltaiczne moduły połówkowe - Nowa technologia w seryjnej produkcji

Moduły fotowoltaiczne JA Solar od dawna dostępne są w stałej ofercie przedsiębiorstwa Emiter. Aktualna lista produktów poszerzona została o moduły połówkowe mono 320Wp i 325Wp oraz polikrystaliczne 280Wp.
 
Dzięki prostemu zabiegowi 2-krotnego zmniejszenia pojedynczego ogniwa montowanego na module fotowoltaicznym (poprzez przecięcie tradycyjnego ogniwa 156 x 156 mm na pół powstaje ogniwo 156 x 78 mm ) otrzymano nowy moduł zbudowany z dwukrotnie większej ilości ogniw połówkowych. Ogniwa połówkowe są łączone w łańcuchy (sub-moduły), które zostają połączone równolegle (Rys. 2), więc nowy moduł ma w efekcie zbliżony prąd i napięcie wyjściowe do typowego. Wynikiem zastosowania technologii ogniw połówkowych są lepsze parametry elektryczne i mechaniczne, a w efekcie większa produkcja energii.
 
Moduł połówkowy, w porównaniu do tradycyjnego, cechuje:
  • większa moc wyjściowa (dla modułu monokrystalicznego  JAM 60S03 PR 300 – 320Wp firmy JA Solar zyskujemy ok. 5W w porównaniu z modułem tradycyjnym 300 – 320Wp PERC  60 ogniw),
  • mniejszy współczynnik temperaturowy (nagrzewający się moduł traci mniejszą moc),
  • większa odporność na zacienienie, (szczególnie dla generatorów z układem pionowym paneli)
  • mniejsza degradacja modułu i strata mocy wskutek dużego obciążenia mechanicznego.
  • wyższy współczynnik wypełnienia dzięki niższej rezystancji szeregowej ogniw (średnio o około 1% wyższy)

Moduł z ogniw połówkowych wykazuje nieznaczne różnice mechaniczne w stosunku do tradycyjnego:
- większą długość (o 28 mm dla modułu z 60 ogniw) wskutek zwiększenia odległości pomiędzy ogniwami,
- puszka przyłączeniowa umieszczona w środku modułu, w sąsiedztwie puszki przyłączeniowej znajdują się puszki zbiorcze,

Natomiast sposób połączeń ogniw w łańcuchy jest analogiczny, jak w module tradycyjnym.


Rys.1 Budowa  modułu monokrystalicznego z ogniw połówkowych JAM 60S03 PERC firmy JA Solar

Większa moc wyjściowa modułu z ogniw połówkowych jest uzyskana przez zmniejszenie strat mocy przy przejściu od mocy pojedynczego ogniwa do mocy całego modułu. Otóż ogniwo przecięte na pół ma dwukrotnie mniejszą rezystancję oraz generuje dwukrotnie mniejszy prąd. Stosując wzór na rezystancyjne straty mocy P = R x I2 można wyliczyć i porównać straty mocy:
  • w module tradycyjnym, gdzie 3 łańcuchy ogniw są połączone w szereg, straty wynoszą Ps = 3 x R  x I2
  • w module z ogniw połówkowych, gdzie 6 łańcuchów ogniw połączono jak na Rys. 2, straty wynoszą  Psp =6 x (R/2)  x (I/2)2 = ¾ x  R  x I2
Psp/Ps=(3xRxI2)/(4x3xRxI2)=1/4
 
Jak widać, rezystancyjne straty mocy w module z ogniw połówkowych zmniejszyły się 4-krotnie.
 
Dla modułu JAM 60S03 PR 300 Wp firmy JA Solar zysk wynosi ok. 5W w porównaniu z modułem tradycyjnym. Porównanie kart katalogowych pokazuje polepszenie współczynnika wypełnienia FF – parametru obrazującego jakość modułów.
 
Zmniejszenie współczynnika temperaturowego Pmax jest kolejną zaletą zastosowania ogniw połówkowych. Jest to efektem mniejszego obciążenia prądowego szynoprzewodów i ogniw, co skutkuje mniejszym nagrzewaniem, szczególne istotnym przy silnym promieniowaniu słonecznym. W rezultacie moduł cechuje się mniejszym spadkiem wydajności przy silnym promieniowaniu słonecznym, co przekłada się na większą produkcję energii.
Dla instalacji zbudowanej z modułów JAM 60S03 PR 320Wp firmy JA Solar pracujących przy temperaturze ogniwa 45 °C zysk wynosi ok. 0,4% mocy, w porównaniu z modułem tradycyjnym. Porównanie kart katalogowych pokazuje polepszenie Współczynnika Temperaturowego – parametru obrazującego jakość modułów.
 
Większa odporność na zacienienie wynika z faktu, że moduł z ogniw połówkowych składa się z niezależnych sub-modułów połączonych równolegle. Poniżej przedstawiono sposób połączenia ogniw połówkowych w modułach monokrystalicznych i polikrystalicznych JAM/JAP 60S03 firmy JA Solar.
 
rys2b
rys2c
Rys. 2 W każdym z sub-modułów A, B, …F znajduje się 20 ogniw połówkowych połączonych szeregowo. Sub-moduły w parach A+B, C+D, E+F połączone są równolegle i zabezpieczone diodą bocznikującą.

Analiza wpływu zacienienia
 
rys3
Rys.3 Symulacja zacienienia modułu z ogniwami połówkowymi (z lewej strony) i modułu tradycyjnego (z prawej strony) została przeprowadzona dla takich samych warunków pracy modułów.
 
  T modułu
[°C]
Natężenie promieniowania [W/m2] OGNIWA POŁÓWKOWE
Współczynnik mocy modułu zacienionego do niezacienionego
[%]
OGNIWA TYPOWE
Współczynnik mocy modułu zacienionego do niezacienionego
[%]
bez zacienienia 48 781 - -
zacienienie 1 54 764 65 64
zacienienie 2 52 797 53 3
zacienienie 3 53 799 66 67
zacienienie 4 54 791 82 71


Przeprowadzona analiza wpływu zacienienia pokazuje, że dla modułu typowego zacienienie 2 jest nie do zaakceptowania, ponieważ blokuje pracę całego modułu. Wobec tego w instalacji z modułami pochylonymi w stosunku do podłoża, gdzie przed zachodem słońca na ogół pojawi się zacienienie ich dolnej części, typowe moduły będą gorzej pracować w układzie pionowym. Takie zjawisko nie występuje dla modułów z ogniwami połówkowymi, które dobrze pracują zarówno w układzie pionowym, jak poziomym. Zdecydowanie lepszy efekt osiągniemy także w sytuacji, kiedy zacienienie przychodzi z różnych stron, np. od kominów lub masztów instalacji w fotowoltaicznych generatorach dachowych.
 
Poprawa wytrzymałości mechanicznej została uzyskana wskutek zmniejszenia powierzchni połówkowego ogniwa, co daje efekt mniejszych naprężeń i zmniejsza ilość mikropęknięć w ogniwach podczas silnych obciążeń mechanicznych, np. śniegiem, wiatrem lub w czasie transportu.
 
rys4 Badania laboratoryjne wykazują, że moduły z ogniw połówkowych spełniają z dużym zapasem wymaganie normy IEC61215, wg. której spadek mocy modułów po poddaniu obciążeniem 10000 hPa nie powinien przekroczyć -5%.
 
Badania pokazują także przewagę modułów z ogniw połówkowych nad typowymi. Spadek mocy modułów poddanych obciążeniu 5400 hPa był o ok. 79% mniejszy dla modułów zbudowanych z ogniw połówkowych.
 
Można zadać pytanie, czy technologia ogniw połówkowych posiada same zalety ? Na pewno stawia wyższe wymagania producentowi, ponieważ wymaga dodatkowych cięć ogniw oraz podwaja liczbę połączeń pomiędzy ogniwami na module fotowoltaicznym. Dlatego warto korzystać z produktów firm, których doświadczenie i potencjał produkcyjny daje gwarancję stosowania najlepszych technologii.
 
Podsumowując,  technologia ogniw połówkowych ma zalety nie budzące wątpliwości: lepsze parametry elektryczne, większą odporność na obciążenia mechaniczne, mniejszą wrażliwość na zacienienie. Biorąc pod uwagę, że nowa technologia nie jest istotnie droższa od tradycyjnej, zastosowanie ogniw połówkowych skróci czas zwrotu inwestycji .

W artykule zostały wykorzystane dane udostępnione przez firmę JA Solar.

Nowości

Smart EMS
System zarządzania energią, którego głównym celem jest zwiększenie...
FOX ESSSeria FSeria SSeria T
Wiarygodna i stabilna marka, której można zaufać. FOX ESS to lata doświadczenia...
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły fotowoltaiczne i falownik....
Generator tonów do śledzenia kabli wyposażony jest w kompleksowe funkcje...
Sonda wzmacniacza umożliwia wyszukiwanie oraz śledzenie przewodów, kabli...
Lokalizator kabli Trend to wysokiej jakości sonda wzmacniacza i generator tonów...
rozdzielnica EM-1_DCrozdzielnica EM-2_DCrozdzielnica EM-5_DCrozdzielnica EM-6_DCrozdzielnica EM-55_ACrozdzielnica EM-232_ACrozdzielnica EM-86_ACrozdzielnica EM-353_ACrozdzielnica EM-268_ACrozdzielnica EM-269_ACrozdzielnica EM-285_ACrozdzielnica EM-307_ACrozdzielnica EM-40_DCACrozdzielnica EM-90_DCACrozdzielnica EM-117_DCACrozdzielnica EM-92_DCACrozdzielnica EM-41_DCACrozdzielnica EM-154_DCACrozdzielnica EM-102_DCACrozdzielnica EM-214_DCAC
Rozdzielnice przyłączeniowe EMITER są kombinacją urządzeń różnych producentów....
WP-XXX/G8-108HWP-XXXBB/G8-108H
Wattpower to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokowydajnych...
zabezpieczenie FOX-S-BOX
Producent FoxESS prezentuje S-BOX, czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu. To...
_ASW_25-40k_LT-G3ASW_ 8-12kH_T1
Producentem falowników Solplanet jest AISWEI, firma specjalizująca się w...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Szanowni Państwo, chcieliśmy serdecznie...
24.01.2023
Stacje ładowania EV marki Solplanet, czyli...
16.05.2022