Aktualności

Monitorowanie zużycia mediów w systemie Teletask

Eksploatacja domu nakłada na użytkownika szereg obowiązków – okresowych oraz codziennych. Wynikają one z istnienia określonych instalacji, ta kich jak ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja lub rekuperacja, system rolet. Ich pracę można kontrolować ręcznie, czyli codzienne regulować temperaturę dzienną i nocną, zamykać i otwierać rolety lub wentylować pomieszczenia. Można także wybrać metodę bardziej komfortową, czyli wykorzystać automatykę domową i pozwolić jej, by w inteligentny sposób zarządzała niezbędnymi czynnościami. Oprócz integracji systemów i sterowania określonymi procesami, obecne wymagania stawiane automatyce są jednak dużo większe. Współczesny system automatyki domowej powinien dodatkowo umożliwiać monitorowanie zużycia mediów oraz podejmować różnego rodzaju działania w przypadku wykrycia sytuacji nienormalnych oraz niebezpiecznych. Taki poszerzony zestaw funkcjonalności oferuje system inteligentnego domu Teletask.

 

Opomiarowanie i monitoring zużycia mediów

Najbardziej popularnym medium podlegającym opomiarowaniu jest energia elektryczna. Nie oznacza to, że system automatyki domowej nie jest w stanie mierzyć innych mediów. W przypadku systemu Teletask nie ma znaczenia, jakie medium użytkownik będzie chciał opomiarować. Istotne jest jedynie, by wyposażyć instalację elektryczną (lub konkretne obwody elektryczne), instalację gazową czy wodną w odpowiedni licznik oraz w odpowiedni sposób podłączyć go do systemu. Najprostszą metodą wprowadzenia do systemu danych o ilości zużytej energii elektrycznej, wody, ciepła lub gazu jest w tym przypadku wykorzystanie wejść cyfrowych Teletask oraz odpowiednie ich oprogramowanie. Podczas programowania wejścia cyfrowego mającego obsługiwać licznik użytkownik ma wpływ na wszystkie aspekty związane z mierzoną wielkością – jednostkę, walutę, przelicznik, stany alarmowe (graniczne i krytyczne) – oraz na akcje systemu, jakie mają być zrealizowane w przypadku spełnienia wcześniej zdefiniowanych warunków.

 

Przykład: monitoring instalacji z systemem PV

Dobrym przykładem obrazującym potrzebę mierzenia zużycia mediów może być pomiar energii konsumowanej przez gospodarstwo domowe i produkowanej przez system fotowoltaiczny zlokalizowany na dachu domu (Rys.1). System Teletask mierząc te dwie wielkości może wskazywać, czy dom funkcjonuje ekologicznie oraz sugerować uruchomienie lub wyłączenie niektórych odbiorników energii elektrycznej.

Rys.1

Możliwe jest również takie zaprogramowanie systemu, by podejmował on samodzielnie pewne decyzje, na podstawie znajomości kosztów energii i różnicy między energią skonsumowaną a wyprodukowaną (zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny energii elektrycznej nie opłaca się przekazywać do sieci czyli jej sprzedawać – bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest konsumpcja lokalna).

Rys.2

Opomiarowanie zużycia energii elektrycznej nie musi dotyczyć całej energii konsumowanej, ale może być także związane z konkretnymi obwodami. W takim przypadku może chodzić o sumaryczną wartość skonsumowanej energii elektrycznej w danym okresie (np. w ciągu miesiąca) lub o zestawienia związane z energią potrzebną przykładowo na cele oświetlenia zewnętrznego lub konkretnych gniazd wtyczkowych (Rys.2).

 

 

Wynikiem takiego opomiarowania może być tworzenie wykresów słupkowych (Rys.3), generowanie komunikatów informacyjnych oraz ostrzegawczych, łącznie z wysyłaniem ich w postaci wiadomości e-mail lub sms, bądź podejmowanie określonych działań.

Rys.3

 

Przykład: pomiar ilości opadów

Innym przykładem mierzenia określonych wielkości przez system Teletask może być pomiar ilości opadów przez specjalistyczny detektor Teletask (Rys.4). W tym przypadku system mierzy wielkość opadu i zestawia w wykres słupkowy wyskalowany w mm na metr kwadratowy. Wynikiem tak gromadzonych danych może być bardziej optymalne podlewanie ogrodu, przyczyniające się do mniejszego zużycia wody do tych celów.

Rys.4

 

Przykład: temperatura

Jak wcześniej wspomniano, mierzone i przedstawiane w postaci wykresów mogą być również takie wielkości, jak temperatura, np. w pomieszczeniach lub na zewnątrz budynku. Informacja taka (Rys.5) pozwala poznać preferencje użytkowników poszczególnych pomieszczeń lub rozkład temperatury na zewnątrz budynku w funkcji czasu. Choć wykresy tego typu mają głównie charakter informacyjny, to odpowiednie zaprogramowanie systemu również pozwala podjąć działania mające na celu optymalizację zużycia mediów.
Rys.5

Przykładów takich jak powyższe może być więcej, w zależności od specyficznych wymagań właścicieli domów. Najistotniejsze jest jednak to, iż dzięki elastycznemu oprogramowaniu Teletask Prosoft oraz odpowiedniemu sprzętowi w postaci wejść cyfrowych, opomiarować można zasadniczo wszystko - głównie po to, by automatyka przyczyniała się do oszczędnego i ekologicznego stylu życia.

Nowości

logo Huaweifalownik Huawei SUN2000L-2-5KTLfalownik Huawei SUN2000-8_12KTLfalownik Huawei SUN2000-17_20KTLfalownik Huawei SUN2000-36_42KTLfalownik Huawei SUN2000-60KTL-M0 (1100 V)falownik Huawei SUN2000-60KTL (1500V)Huawei SmartLogger1000Huawei SmartLogger2000Huawei Moduł PLC
Huawei jest wiodącą globalną firmą w dziedzinie technologii informacyjnej i...
gniazdo STP kat.6a slim
Gniazdo STP RJ45 kat.6A keystone można instalować w każdym adapterze do złącz...

Fotowoltaika

Fotowoltaiczne Piątki !!!
Zapraszamy na nowe bezpłatne szkolenie, podczas którego uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę fotowoltaiki...
 
Zapisz się na szkolenie

 

Aktualności

Regulamin Promocji   Kontakt do...
14.11.2018
Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń webinaryjnych...
29.10.2018